Bijvoeglijk Naamwoord

Een bijvoeglijk naamwoord (of adjectief) is een woord dat een eigenschap van een zelfstandig naamwoord benoemt(1). Klingon heeft als zodanig geen adjectieven, maar hun functie wordt overgenomen door toestand- of kwaliteitswerkwoorden, zoals Doq rood/oranje zijn of HoS sterk zijn. Op deze manier gebruikt, wordt het werkwoord direkt achter het beschreven zelfstandige naamwoord geplaatst.

De zwervende werkwoordsuffix -qu' kan aan de combinatie van bijvoeglijk en zelfstandig naamwoord worden toegevoegd om het te versterken, zoals in het Nederlands met de woorden erg, ontzettend of zeer. Hoewel in TKD staat dat geen andere suffixen mogen worden gebruikt, zijn voorbeelden van het gebruik van -be' en -Ha' in canon aan te wijzen.

Als een type 5 naamwoordsuffix wordt gebruikt, zal het aan de bijvoeglijk/zelfstandig naamwoord-combinatie worden toegevoegd (achter eventueel aanwezige werkwoordsuffixen)(2).

Voorbeelden

puq Doy' moe kind (vergelijk Doy' puq het kind is moe)

Dujmey tInqu' ontzettend grote schepen

veng tInqu'Daq in de erg grote stad

wanI' ramqu'mo' ten gevolge van een zeer onbeduidend voorval

Zie ook

References

1 : The Klingon Dictionary, p. 49

2 : The Klingon Dictionary, p. 50

Categorie: Grammatica    Laatste bewerking: 04 Nov 2015, door George    Eerste versie: 26 Oct 2015 door George


History: r6 < r5 < r4 < r3 - View wiki text
 
The Klingon Language Wiki is a private fan project to promote the Klingon language. See Copyright notice for details.