Canon

Het woord canon refereert aan de originele bronnen voor Klingon woorden, meestal van de hand van Marc Okrand, omdat eigenlijk niemand anders behalve de bedenker van de taal canon kan creëren. De bronnen worden vaak afgekort.

Van Dale online levert de volgende vertaling van het woord canon (1):
ca·non (de; m; meervoud: canons)
1. het geheel van de door de kerk erkende Bijbelboeken
2. hetgeen in brede kring wordt erkend
3. jaarlijks op te brengen bedrag, m.n. bij erfpacht
4. (muziek) zangstuk waarbij elke partij op een ander ogenblik inzet
5. het geheel van de zaken, werken, personen enz. die in een vakgebied algemeen als belangrijk worden erkend, zodat iedereen ze eigenlijk zou moeten kennen.

In relatie tot Klingon refereert "canon" naar het "officiële" Klingon. Er zijn twee verschillende zienswijzen op wat "canon Klingon" is. Enerzijds is alles wat door Paramount wordt geproduceerd officieel Star Trek en daarom "canon", ook al is het soms tenenkrommend slecht. De meeste klingonisten interpreteren het canon wat meer afgebakend tot alleen de werken die zijn geverifieerd door Okrand (op detlhIngan-Hol list althans...) In de meeste gevallen kun je er van uitgaan dat men de meer afgebakende interpretatie bedoelt.

Zie ook

Bronnen

1 : http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=canon&lang=nn Van Dale Online

Categorie: Canon    Laatste bewerking: 04 Nov 2015, door KlingonTeacher    Eerste versie: 16 Aug 2014 door ChristaW


History: r5 < r4 < r3 < r2 - View wiki textBedankt
We weten allemaal dat Klingons nogal recht door zee zijn. Ze gebruiken ...
BoQwI
boQwI', ook wel genoemd de "Klingon Assistent", is een Android app die ...
PortaalGrammatica
Klingon grammatica is even wennen, maar uiteindelijk gemakkelijk te begrijpen ...
 
Leer Klingon

All text is available under the terms of a Creative Commons License.
Star Trek™, Klingon™ and related names are trademarks of CBS Corporation and Paramount Pictures, and are used under "fair use" guidelines.