Introductie

Niet iedereen is even bekend met alle grammaticale termen die in deze wiki worden gebruik. Wanneer je een taal bestudeert zijn ze onvermijdelijk. Voor Nederlanders komt daar bovenop dat zinsdelen in het Engels niet alleen anders worden genoemd, maar dat zinnen ook anders worden geconstrueerd dan in het Nederlands. Dat maakt het nog moeilijker; je duikt niet alleen in de grammaticale constructie van zinnen in het Klingon, maar ook in die van het Engels. Daarom wordt op deze pagina gepoogd alle termen zoveel mogelijk te verduidelijken en met elkaar te verbinden.

De termen

Elke taal heeft verschillende soorten woorden, afhankelijk van hoe je ze gebruikt en wat ze betekenen. In iedere taal zijn er vaste regels voor zinsbouw.

naamwoord (of zelfstandig naamwoord)
Deze woorden duiden voorwerpen, personen, handelingen of instellingen aan. Voorbeeld: schoen, wolk, idee, fles.

werkwoord
Dit zijn actiewoorden. Ze beschrijven wat gedaan wordt, zoals eten, lopen, leven en zien.

bijvoeglijk naamwoord (adjectief)
Deze soort woorden beschrijven een eigenschap van een ding, zoals groot, klein, groen, oud.

bijwoord
Een bijwoord (Latijn: adverbium) zegt iets over de omstandigheid van de zin; voorbeeld plotseling, vandaag, snel.

voegwoord (conjunctie)
Dit is een woord dat twee deelzinnen met elkaar verbindt, Voorbeeld: en, maar, of.

voorvoegsel (prefix)
Een voorvoegsel is een lettergreep die aan de voorkant van een werkwoord wordt "gehangen". Voorvoegsels zoals gebruikt in het Klingon bestaan niet in het Nederlands.

achtervoegsel (suffix)
Een achtervoegsel is een lettergreep die aan de achterkant van een woord wordt "gehangen". Hoewel de achtervoegsels zoals gebruikt in het Klingon in het Nederlands niet bestaan, kun je ze vergelijken met einden zoals -er, -end en -te.

Syntax

onderwerp (subject)
Het onderwerp van een zin is het ding of de persoon die iets doet. Zo is bijvoorbeeld "Jan" het onderwerp in de zin "Jan is een taal aan het leren".

voorwerp (object)
The object of a sentence is the thing or person receiving the action, e.g. "language" is the object in the phrase "John is learning a language".

lijdend voorwerp (direct object)
Het voorwerp van een zin is het ding of de persoon die de actie (het werkwoord) ontvangt/ondergaat, Zo is "taal" het voorwerp in de zin "Jan is een taal aan het leren".

verleden tijd
This describes the time situation of a sentence. Fortunately, that does not exist in Klingon.

aspect
This describes how an action relates to the flow of time. Verb suffixes are used to denote that an action is completed, ongoing or continuous. This should not be confused with tense - an action can be completed in the past, present or future.

Klingon vertalingen

Er zijn slechts drie grammaticale termen gekend in het klingon: naamwoord DIp, werkwoord wot, overblijfsels chuvmey.

For the other terms, some klingonists have "invented" quite suitable ways to describe them in Klingon. Zie linguistic termen.

Categorie: Grammatica    Laatste bewerking: 03 Nov 2015, door George    Eerste versie: 14 Aug 2014 door KliWiki


History: r12 < r11 < r10 < r9 - View wiki text
 
The Klingon Language Wiki is a private fan project to promote the Klingon language. See Copyright notice for details.