flag   Deze pagina werd toegevoegd aan de todo-lijst. Uitleg: Graag even nakijken. Het engels klonk nogal... hoogdravend..

Geschiedenis van de Klingon Wikipedia

klingon wikipedia logo.png
Logo van de Klingon Wikipedia
The following text has been copied from Wikimedia.org under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; (1)

In Juni 2004 werd een editie van Wikipedia in de Klingon taal aangemaakt, welke in Augustus 2005 permanent werd gesloten. Ze blijft op http://klingon.wikia.com in aanpasbare vorm voortbestaan en groeit daar nog steeds.

Beslissing om te creëren

De Klingon Wikipedia werd aangemaakt ten tijde van een explosieve groei van Wikipedias in de verschillende talen van de wereld. Criteria voor nieuwe taaledities van Wikipedia waren destijds slecht gedefinieerd en er was geen duidelijk proces om vast te stellen welke verzoeken zouden moeten worden ingewilligd. Ook werden in deze periode zusterprojecten zoals Commons, Wikisource (toen Project Sourceberg) en Wikinews opgericht.

Problemen

Het bestaan van het Klingonproject zaaide verdeeldheid en leidde tot hete debatten over eerlijkheid en gelijke behandeling van andere talen, en dan met name andere kunsttalen. Er zijn tientallen kunsttalen die gelijke aanspraak kunnen maken op een Wikipedia-editie, afhankelijk van de gestelde criteria.

Een van de problemen was het bestaan van interwiki-verbindingen vanaf de hoofdpagina en andere artikelen, die volgens sommige Wikipedia-gebruikers afbraak deden aan het wetenschappelijke voorkomen van het Wikipedia-project. Uiteindelijk werden de interwiki-verbindingen van andere talen naar Klingon verwijderd, en al snel was de Klingon Wikipedia vergrendeld.

Rond het project vormde zich nooit echt een gemeenschap, mede omdat het fictieve begin van de taal inhoudt dat er geen geboren sprekers bestaan die een gemeenschap kunnen vormen. Het werk werd belemmerd door het gesloten karakter en de onvolledigheid van de klingon vocabulaire, zodat er geen mogelijkheid was om verschillende belangrijke onderwerpen zonder omhaal te bespreken. Continue werd bij meta, op mailinglists en gedurende raadsvergaderingen gediscussieerd over de toekomst van het project.

Sluiting

In Augustus 2005 besloot Jimbo Wales de Klingon Wiki permanent te sluiten(2). Hoewel Jimbo nooit publiekelijk de redenen voor de sluiting aangegeven heeft, betekende de vervolmaking van wikipedia samen met de zusterprojecten tot een compleet en vitaal online naslagwerk dat er geen plek meer was voor een "nistaal" die nooit bedoeld was om op een serieuze manier gebruikt te worden. Andere kunsttaal-edities zoals die van Toki Pona werden rond dezelfde tijd eveneens gesloten (hoewel de toki pona wikipedia, net als de Klingon wikipedia uiteindelijk bij Wikia werd ondergebracht vanwege de aanwezigheid van een hechte gemeenschap). Momenteel zijn de volgende kunsttalen op wikipedia vertegenwoordigd: Esperanto, Ido, Interlingua, Interlingue (Occidental), Lojban, Volapük en Novial. Deze hebben allemaal enkele sprekers; de eerste drie, en Esperanto in het bijzonder, hebben een sprekersgemeenschap van aanzienlijke omvang. Esperanto-wikipedianen vormden in 2012 zelfs een Wikimedia gebruikersgroep, Esperanto kaj Libera Scio.

References

1 : http://meta.wikimedia.org/wiki/History_of_the_Klingon_Wikipedia/nl

2 : http://lists.wikimedia.org/pipermail/wikipedia-l/2005-August/023607.html

Categorie: Algemeen    Laatste bewerking: 06 Nov 2015, door George    Eerste versie: 03 Dec 2014 door KlingonTeacher


History: r7 < r6 < r5 < r4 - View wiki text
 
The Klingon Language Wiki is a private fan project to promote the Klingon language. See Copyright notice for details.