flag   Deze pagina werd toegevoegd aan de todo-lijst. Uitleg: Bronnen.

%OPINION%

Het verhaal achter het Klingon woord voor "oksel".

'I' heeft een interessante historie, die dienst kan doen als waarschuwing voor de toekomst. Misschien kan dit verhaal het beste halverwege begonnen worden...

Ooit, op 5 juli 1996 eigenlijk, stuurde peHruS een brief naar de mailing list waarin hij zei dat Okrand ongeveer een jaar daarvoor het woord 'I' had toegevoegd aan het canon, met de betekenis "oksel". Hierop werd meteen gereageerd door Voragh die sprakeloos was over het feit dat hij een nieuw woord gemist had. Ook Seqram was aardig zeker dat het geen echt woord was (ref. zijn brief). En toch was peHruS hier behoorlijk zeker over, ook al kon niemand anders de bron bevestigen. Daarbij kwam dat verschillende andere lezers dit woord ergens van herkenden en het "ergens" eerder hadden gehoord. ghunchu'wI' zocht en vond uiteindelijk de verklaring (1). Het bleek dat ik, Seqram, degene die het bestaan van het woord fervent ontkende, het eigenlijk had uitgevonden. Een jaar ervoor, in juli 1995, stuurde ik een bericht naar de discussiegroep waarin ik openlijk liet blijken dat ik de woorden, die individuen (en niet Marc Okrand) hadden bedacht, afkeurde. Als hypothetisch voorbeeld noemde ik 'I'. Daardoor had peHruS dit onthouden, als canon woord en daarom zat het in iedereens geheugen en leek het bekend.

Hier eindigt het verhaal nog niet. Dit alles vond plaats vlak voor de derde qep'a'. Op de qep'a' was er wat discussie over de recente conversatie en tijdens de pegh mu', onze altijd populaire manier om de tijd op de qep'a' door te komen werd het woord noSvagh (deodorant) genoemd. Iedereen die er was zuchtte en lachte, want 'I' (wat op dat moment nog geen echt woord was) zou de perfecte hint zijn, maar was dus niet geldig. Ik, de deelnemer die het woord moest doorgeven, vond hetzelfde. Op een later moment tijdens de qep'a', na de aankomst van Dr. Okrand, vertelden we hem dit verhaal en onze verwarring over de status ervan en hoe grappig het was dat het woord noSvagh opduikelde in het spel. Dus zei hij: "wel, weet je wat het woord voor oksel eigenlijk is? *'I'*". En wordt het leven soms vormgegeven door toevalligheden.

Aldus verteld door Mark Shoulson, ook bekend als Seqram

opmerking door SuStel

Graag wil ik wat zeggen over deze gebeurtenis. Ik was erbij en ik heb geprobeerd zo zuiver mogelijk te onthouden. Op een gegeven moment gedurende de qep'a', op het moment dat iedereen zich (min of meer) om Marc Okrand had verzamelde, vertelde Mark Shoulson het verhaal van hoe peHruS zich meende te herinneren dat 'I' oksel zou betekenen, maar dat hij niet zeker was over de bron. Ik weet zeker, gezien de gezichtsexpressies van Marc, dat hij het probeerde te volgen, maar hij leek bepaalde informatie te missen. (Als je ooit eerder naar Mark Shoulson heb geluisterd terwijl hij een anekdote vertelt -- en als je ooit Mark Shoulson ontmoet hebt, heb je hem tenminste één anekdote horen vertellen -- kun je je voorstellen hoe Marc Okrand zich moet hebben gevoeld op dat moment.)

Toen het verhaal ten einde was en iedereen had gelachen om het idee dat iemand echte herinneringen had aan een onecht woord, om een concept over het niet zelf moeten verzinnen van woorden, vroeg Marc uiteindelijk: "Hoe zeg je oksel?" Hij keek rond alsof hij het echt wilde weten (op dat moment kende hij erg weinig van het vocabulaire). En iedereen keek hem aan en zei: "Ja, hoe zeg je oksel?"

Marc reageerde hierop en gaf het perfecte antwoord, alsof het de normaalste zaak van de wereld was: "'I'!"

--SuStel

Een opmerking op een opmerking... Ik kan bevestigen dat inderdaad Marcs reactie was zoals is verteld door SuStel. Maakt het helemaal de moeite waard.

--Seqram

Bronnen

1 : http://www.kli.org/tlhIngan-Hol/1996/July/msg00259.html

Categorie: Woordenschat    Laatste bewerking: 04 Nov 2015, door KlingonTeacher    Eerste versie: 26 Aug 2014 door ChristaW


 
The Klingon Language Wiki is a private fan project to promote the Klingon language. See Copyright notice for details.