Voegwoorden

Een voegwoord is een woord dat twee (zelfstandig) naamwoorden met elkaar verbindt of om twee (bij)zinnen met elkaar te verbinden. (1). Wanneer je naamwoorden verbindt, komt het voegwoord achter het laatste naamwoord. Als je zinnen met elkaar verbindt, komt het voegwoord tussen de zinnen in (2).

naamwoorden zinnen vertaling
je 'ej en
joq qoj of
ghap pagh één van beide, ofwel

Voorbeelden

met naamwoorden:

DeS 'uS je, een arm en een been (beide)
DeS 'uS joq, een arm of een been of beide
DeS 'uS ghap, een arm of een been (maar niet beide)
Wanneer een opsomming 3 of meer items bevat, of wanneer er naamwoord-naamwoord (noun-noun) delen in een opsomming staan, is het handig om deze te scheiden met komma's zodat het makkelijker te lezen is. Wanneer je spreekt, neem dan een korte pauze tussen twee delen, om verwarring te voorkomen.

met zinnen:

vIlegh 'ej vIqIp, Ik zie hem en ik sla hem
vIlegh qoj vIqIp, Ik zie hem of ik sla hem of ik doe beide
vIlegh pagh vIqIp, Ik zie hem of ik sla hem (maar ik doe niet beiden)

Aanvullende informatie

Het voegwoord je kan ook volgen op een werkwoord. Hier betekent het ook.
vIlegh je, Ik zie hem ook

Een andere zinsvoegwoord is 'ach, wat soms wordt verkort tot 'a, wat betekent: maar, ook al, echter, desalniettemin.
vIqIp 'ach vIHoHbe' (Ik sloeg hem maar ik doodde hem niet).

Bronnen

1 : The Klingon Dictionary 5.3, p. 55

2 : The Klingon Dictionary 6.2.1, p. 61

Categorie: Grammatica    Laatste bewerking: 04 Nov 2015, door KlingonTeacher    Eerste versie: 28 Aug 2014 door ChristaW


History: r5 < r4 < r3 < r2 - View wiki text
 
The Klingon Language Wiki is a private fan project to promote the Klingon language. See Copyright notice for details.